nuruljadid.net
 1. Ujian Pengetahuan Tulis
  • Peserta WAJIB mengikuti ujian penempatan (Placement Test) Furudh Al-Ainiyah (FA)
  • Ujian pengetahuan tulis dalam bentuk pilihan ganda dan esai
  • Materi ujian pengetahuan tulisan meliputi Aqidah, Fikih, Akhlaq dan Arab Pego
  • Peserta TIDAK MENGIKUTI ujian pengetahuan FA wajib lapor kepada panitia pelaksanaan minimal satu hari sebelum pelaksanaan dimulai.

 

 1. Ujian Pengetahuan Lisan
  • Ujian Kemampuan Furudh Al-Ainiyah wajib bagi semua santri baru
  • Ujian pengetahuan lisan dilakukan dalam bentuk interview one to one
  • Materi ujian praktik meliputi Baca dan Tulis Al-Qur’an (BTQ)
  • Peserta yang tidak bisa hadir WAJIB melakukan konfirmasi kepada panitia minimal satu hari sebelum pelaksanaan tes dimulai.

 

Narahubung: 0823-3463-9181 (Telegram/Whatsapp)